Zakázky na první pololetí letošního roku

V první polovině letošního roku budeme realizovat následující zakázky:

Surovinové hospodářství a mísící centrum pro novou výrobní linku ve společnosti Svoboda-výroba domácích knedlíků s.r.o. v Blučině

Jedná se o zakázku, kterou jsme z technických důvodů na straně klienta nemohli zrealizovat v minulém roce.

Pro novou výrobní linku pro přílohové knedlíky dodáme, nainstalujeme a zprovozníme surovinové hospodářství od našeho italského partnera CEPI S.p.A. se dvěma vnitřními trevírovými sily SILSYSTEM na mouku a automatizovaným dávkováním surovin do automatizovaného mísícího centra MIXER PRO.V300 tvořeného dvěma spirálovými hnětači se spodním vyprazdňováním typu PRO.V300 BAGEL, překlapěčem vozíků BLT 350 V a dávkovacím košem na těsto od italského partnera MIXER S.r.l..Systém skladování, přepravy a dávkování mouky ve společnosti HAVLÍK OPAL, spol. s r.o. v Bruntále

V druhé čtvrtině letošního roku dodáme, namontujeme a zprovozníme systém skladování, přepravy a dávkování mouky od našeho italského dodavatele společnosti CEPI S.p.A.. Technologie bude tvořena dvěma tenzometricky váženým vnitřními montovanými kovovými sily SILBOX s bezpečnostními ventily CEPATIC, které umožňují aktivní kontrolu plnících tlaků při plnění sil z cisterny, systémem pro pneumatickou přetlakovou potrubní dopravu mouky do dávkovacího místa, dávkovacím místem a automatizovaným systémem recepturního dávkování mouky do výroby vybaveným systémem odsávání prašnosti ve fázi dávkování.

Další příspěvky