Zakázka ve Zlíně

V minulých dnech proběhlo výběrové řízení na dodávku a montáž části surovinového hospodářství pro linku na výrobu tyčinek z bramborového těsta ve společnosti VEST spol. s r.o. ze Zlína.

 

Toto výběrové řízení jsme vyhráli, a tak v průběhu letošního podzimu naši technici namontují a zprovozní systém pneumatické přepravy a příjmu bramborových vloček a škrobů do vnitřních skladovacích kovových sil SILBOX od našeho italského dodavatele společnosti CEPI S.p.A.. Plnění sil bude probíhat z pytlů a BiG BaGů pomocí kombinované vyprazdňovací stanice s elektrickým kladkostrojem pro vyprázdnění obou přepravních obalů. Ze sil pak pomocí recepturního řízení budou suroviny dávkovány do stávajícího mísícího centra.  

Další příspěvky