Těstoviny a obiloviny

Technologie pro výrobu všech druhů dlouhých těstovin, včetně špaget, bucatini, linguine, vermicelli, ziti, cappellini, mafalde a dalších.

ČERSTVÉ TĚSTOVINY

Instalace zařízení pro všechny druhy krátkých těstovin, včetně cappelletti, fettuccine, gnocchi, lasagne, pappardelle, passatelli, ravioli, strozzapreti, tagliatelle, tortelli a další. Hygienické makro a mikro skladování a automatické dávkování běžné pšeničné mouky. Sila mohou být vybavena izolačními, klimatizačními a odvlhčovacími systémy a mohou být plněna přímo z cisteren automobilů nebo z jiných sil, případně z pytlových a bigbagových výsypných stanic. Jednoduchá nebo vícenásobná automatizovaná extrakce a fluidizace pro přesné řízení FIFO. Centralizovaný systém chlazení mouky pro postupné dosažení nastavené teploty. Systémy prosévání pro zajištění bezpečnosti potravin.

KUSKUS

Zařízení na výrobu kuskusu s hygienickým makroskladováním a mikro skladováním a automatickým dávkováním krupice z tvrdé pšenice. Sila mohou být vybavena izolačními, klimatizačními a odvlhčovacími systémy a mohou být plněna přímo z cisteren automobilů nebo z jiných sil, případně z pytlových a big bagových výsypných stanic. Jednoduchá nebo vícenásobná automatizovaná extrakce a fluidizace pro přesné řízení FIFO. Centralizovaný systém chlazení mouky pro postupné dosažení nastavené teploty. Systémy prosévání pro zajištění bezpečnosti potravin.