Prvotní suroviny
CUKR

Hygienické makro a mikro-sklady s řízenou vlhkostí a automatickým dávkováním pro krupicový nebo třtinový cukr. Mlýn na moučkový cukr, který nezávisle vytváří vždy čerstvý a kontrolovaný produkt přizpůsobený požadavkům každé konkrétní výroby, a to jak z hlediska velikosti zrn, tak i jejich množství. Mikro-skladovací stanice pro kontinuální dávkování nebo dávkování s úbytkem hmotnosti. Nádrže na kapalné cukry s dávkováním pomocí odstředivých a objemových čerpadel a mycím systémem CIP.

Optimalizovaná řešení pro jakýkoli cukr vyžadující speciální ošetření. Sila mohou být vybavena izolací, klimatizací, odvlhčováním a dalšími technologiemi, které vyžadují specifické klimatické podmínky. Všechny stroje a součásti jsou vyrobeny z nerezové oceli vhodné pro abrazivní produkty a splňují požadavky směrnice ATEX.

Plnění sil přímo z nákladních automobilů, z jiných sil nebo ze stanic pro vyprazdňování pytlů a velkých big bagů s přerušovačem toku. Automatizovaná jednorázová nebo vícenásobná extrakce s vibračním kuželem pro přesnou správu FIFO. Třídicí systémy pro pneumatické, gravitační a extrakční kužely různých velikostí a průtoků pro zajištění bezpečnosti potravin v provozech.

Přesné makro a mikro-dávkování a vážení všech sil a dávkovacích stanic v reálném čase. Řízení všech operací prostřednictvím plně integrovaných dotykových panelů pro řízení výroby, plnění, mytí, úpravu a údržbu médií a softwaru pro dohledatelnost.