Zakázka pro Lesaffre

Od začátku nového roku pracují naši technici na realizaci zakázky pro klienta Lesaffre Česko, a.s.. Jedná se o modernizaci surovinového hospodářství pro výrobu kvasu v divizi Kontinua ve Staré Boleslavi.

     

V průběhu ledna a února nainstalují a zprovozní naši technici surovinové hospodářství od našeho italského partnera společnosti CEPI S.p.A. tvořené dvěma vnitřními tenzometricky váženými trevírovými sily na mouku typu SILSYSTEM, jednou stanicí pro vyprazdňování BiG BaG-ů, dvěma stanicemi pro vyprazdňování pytlů včetně zařízení pro odsávání prašnosti a třemi dávkovacími násypkami. Celý systém je řízen automaticky prostřednictvím receptur.

Další příspěvky