eng
máme řešení pro...
Zpět do slovníčku

vyprazdňovač pytlů

Zařízení sloužící k ručnímu vyprazdňování sypkých surovin z pytlů. Vyprazdňovač pytlů je vybaven kuželovým vibračním dnem ø1200 mm, které díky svému zvláštnímu geometrickému uspořádání zabraňuje hromadění materiálu a usnadňuje rovnoměrné a plynulé odtékání naskladněného sypkého materiálu.