eng
máme řešení pro...
Zpět do slovníčku

vozíkové pece

Pece používané v pekárenském průmyslu pro odpékání pečiva, převážně běžného a jemného pečiva. Tyto pece jsou tvořeny jednou, v některých případech dvěma, pečnou komorou, která je vyhřívána pomocí cirkulujícího horkého vzduchu. Vzduch je ohříván buď elektricky, nebo plynovým hořákem v hořákové komoře. Pečivo se v těchto pecích peče na pečných pleších, které jsou osazeny do pečného vozíku většinou po 18 nebo 21. Vozík s plechy a pečivem se v peci otáčí na točně umístěné v podlaze pece. Příkladem rotačních pecí jsou pece ROTOTHERM od německého výrobce WERNER & PFLEIDERER Lebensmitteltechnik GmbH. Pro tyto pece se též používají označení rotační nebo boxové pece.