eng
máme řešení pro...
Zpět do slovníčku

servis sil

Soubor činností, které mají zajistit, že se zachová provozuschopný stav sil, nebo při jejich poruše bude tento stav rychle obnoven. Zjednodušeně je možné servis rozdělit do čtyř oblastí: dohled, inspekce, údržba, vylepšení. Servis sil od firmy CEPI S.p.A. zajišťuje pro ČR naše firma FUTURPOL, s.r.o.