eng
máme řešení pro...
Zpět do slovníčku

servis linek

Soubor činností, které mají zajistit, že se zachová provozuschopný stav linek, nebo při jejich poruše bude tento stav rychle obnoven. Zjednodušeně je možné servis rozdělit do čtyř oblastí: dohled, inspekce, údržba, vylepšení. Servis tvarovacích linek od firem WP-Haton B.V. a RH-Technik pro ČR zajišťuje naše firma FUTURPOL, s.r.o..