eng
máme řešení pro...
Zpět do slovníčku

proudění tepla

Průchod horkého vzduchu pečnou komorou u rotačních pecí, pečnou etáží u etážových pecí nebo pečným prostorem u tunelových pecí.