eng
máme řešení pro...
Zpět do slovníčku

osazování

Ruční, poloautomatické nebo automatické plnění jednotlivých etáží etážových pecí pečivem. Pro osazování se též používá pojem sázení.