eng
máme řešení pro...
Zpět do slovníčku

chlazení mouky

Systém je založen na přímé výměně vzduchu a mouky ve fluidním lůžku. Proud vzduchu se nejprve ochladí ve výměnících tepla a následně je předán do fluidního lůžka. Díky fluidnímu lůžku prostupuje ochlazený vzduch stejnoměrně masou mouky vzhůru celým silem. Tímto způsobem je dosaženo tepelné výměny ve všech vrstvách uskladněné mouky. Inovovaný systém chlazení mouky od firmy CEPI je schopen zchladit až 2 000 kg mouky o počáteční teplotě 34 °C na 22 °C za jednu hodinu, při ∆T = 12. Výkon systému je závislý na typu mouky a teplotě a vlhkosti okolního ovzduší. Základní podmínky pro správné fungování systému chlazení mouky v sile: vlhkost mouky by měla být v rozmezí 14 – 15,5 %, relativní vlhkost okolního vzduchu by měla být 50%, při 20 °C, mouka je odebírána 6 až 8 krát za hodinu, silo na mouku je doplňováno 2 krát za hodinu, sila na mouku a výměníky tepla musí být umístěny v místnosti oddělené od okolí, dveře místnosti se sily na mouku a výměníky tepla musí zůstat vždy zavřeny (doporučuje se instalace dveří s automatickým zavíráním), místnost se sily na mouku a výměníky tepla musí být vybavena potrubím pro odvod kondenzátu, doporučuje se instalovat uzavřený cirkulační okruh chlazené vody s termostatickými hlavicemi pro dosažení stupně automatizace v návaznosti na kvalitu vnitřního a vnějšího prostředí. Pro dosažení snížení teploty mouky o maximálně 14 °C při ∆T > 12 je potřeba zařadit do systému paralelně dvě sila ochlazující mouku. Mouka tím pádem může odstát dvojnásobnou dobu oproti standardnímu ochlazení a získat tak dalších 6 °C.