eng
máme řešení pro...
Zpět do slovníčku

asistent

Ruční, poloautomatické nebo automatické zařízení používané pro osazování jednotlivých etáží etážových pecí pečivem. Pro asistent se též používají pojmy sázecí asistent, osazovák, sázecí zařízení nebo osazovací zařízení.