eng
máme řešení pro...

O firmě

Společnost FUTURPOL, s.r.o. vznikla dne 5. března 1997 zápisem v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 15231, s předmětem podnikání "Výroba a opravy účelových strojů a Manipulace s nákladem a skladování" a "zprostředkovatelská činnost".

Hlavní činnosti

Hlavní činností naší firmy je projekce, výroba a prodej automatických systémů pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl v oboru skladování, dávkování a přepravy sypkých surovin a výroby těst a jejich následného zpracování do podoby polotovarů a hotových výrobků. Našimi partnery v této činnosti jsou firmy CEPI S.p.A. a MIXER S.r.l. z Itálie, RH-Technik z Rakouska a jiní přední evropští výrobci strojů a zařízení.

Zázemí firmy

Naše firma sídlí ve dvou vedle sebe stojících budovách. V přízemí první budovy se nachází recepce, jednací místnost, obchodní oddělení, školící sál a sklad materiálu. V prvním patře této budovy se nachází kancelář ekonomického úseku a kancelář vedení společnosti. Druhá budova slouží technickému a servisnímu týmu společnosti. V budově se nachází dílna elektrikářů a dílna mechaniků, kancelář hlavního technika, převlékárna techniků a kuchyň s jídelnou.

Potravinářský
průmysl

  • moučná hospodářství a automatizace dávkování sypkých a tekutých prvotních surovin
  • hnětače, šlehače těst a náplní
  • dělení a tvarování těst
  • stroje a zařízení pro výrobu jemného a čajového pečiva
  • pečení
  • spirálové přepravní systémy

Plastikářský
průmysl

  • sila pro skladování granulátů a automatizace přepravy a dávkování do výroby
  • automatizovaná přeprava granulátů k výrobním uzlům a jeho dávkování do výrobních strojů

Školící
středisko

  • oborové školící a výukové středisko

Školící středisko

Rozhodnutí o vybudování školícího střediska vyplynulo z legislativní náročnosti provázející realizace průmyslových celků pro skladování a dávkování sypkých a tekutých surovin. S touto problematikou je spojeno velké množství norem a zákonů, které musí dodavatel respektovat a garantovat investorovi. Jejich znění, dodržení a naplnění se mění s každou zakázkou. Ta se tím pádem stává originálem vytvořeným dle požadavků investora a fáze vzdělávání ve spojení s konkrétními požadavky nekončícím cyklem. Neméně náročným tematickým okruhem je rovněž oblast technologického řešení a neustálé inovace řídících systémů a software. Podmínkou budoucího rozvoje společnosti, udržení a posílení pozice na trhu je podmíněno rozsáhlými znalostmi a dokonalou orientací v uvedených problematikách u všech zaměstnanců společnosti FUTURPOL, s.r.o.

Řešení tohoto problému nabídlo vybudování oborového školicího střediska, které pomohlo vyřešit připravenost a proškolení jednotlivých divizí firmy. Ty tak mohou nabídnout společně s uzavřeným projektem i jeho bezproblémový provoz v souladu se všemi legislativními normami. Pozitivním přínosem vybudovaného oborového školicího střediska je i technologická a edukační spolupráce se společnostmi, které realizují příbuzné a vzájemně kompatibilní podnikatelské a výzkumné činnosti.


EU TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

Historie
společnosti1996
1998
2006
2007
2008
2013
 

Fotogalerie