eng
máme řešení pro...

Zahájení prací v Benešově

Začátkem tohoto týdne se přesunula část našich techniků z nové pekárny našeho klienta PENAM, a.s. v Rosicích k našemu zákazníkovi BENEA s.r.o. do Benešova u Prahy, aby tam zahájila přípravné práce na nové zakázce.

Během následujících dní budeme v pekárně našeho klienta instalovat nový systém skladování a dávkování prvotních surovin pro linku běžného a jemného pečiva a technologii pro doplnění stávajícího surovinového hospodářství, dodaného v minulých letech naší společností, o technologii pro dávkování ředěného umělého průmyslového kvasu z rozmíchávací nádrže od našeho italského partnera CEPI S.p.A..

Postupně se stávající surovinové hospodářství CEPI rozroste o systém vyprazdňování mouk ze stávajících betonových sil do tří nových trevírových sil SILSYSTEM, z nichž budou mouky přepravovány pomocí podtlakové potrubní přepravy do dvou dávkovacích center pro jemné a běžné pečivo. Do dávkovacích center budou ústit též systémy pro směšování a dávkování vody, skladování a dávkování droždí a oleje a naváže na ně i systém výroby, skladování a dávkování roztoku droždí. Součástí nového recepturně řízeného plně automatizovaného systému skladování, přepravy a dávkování prvotních sypkých a tekutých surovin bude též systém skladování, přepravy a dávkování sypkých mikrosurovin MICROCOMPACT tvořený dvěma moduly TRIMIX.

Další novinky