eng
máme řešení pro...

Technologie pro novou pekárnu v Rosicích úspěšně předána

Minulý týden byl ukončen zkušební provoz technologie nové pekárny našeho klienta společnosti PENAM a.s. v Rosicích u Brna.

Jedněmi z prvních technologií, které klient převzal do trvalého provozu byly technologie surovinového hospodářství pro dvě chlebové linky a tři linky běžného pečiva a vek od našeho italského partnera, společnosti CEPI S.p.A. a pět robotizovaných mísících center pro výrobu chlebových těst a těst pro běžné pečivo a veky od našeho italského partnera, společnosti MIXER S.r.l..

Nově nainstalovaná technologie surovinového hospodářství již pracuje v trvalém provozu.

Technologie skladování, přepravy a dávkování sypkých a tekutých surovin je tvořena osmi venkovními, tenzometricky váženými nerezovými sily na mouku GLOBOSILO, systémem skladování a dávkování sypkých surovin tvořeným čtyřmi kombinovanými stanicemi pro ruční vyprazdňování sypkých surovin z Big Bagů a pytlů, dvěma zásobníky pro výrobu a skladování, roztoku droždí, dvěma zásobníky pro skladování a dávkování rostlinného tuku, systémem skladování a dávkování sypkých mikrosurovin tvořený čtyřmi moduly TRIMIX pro dvě chlebové linky, šesti moduly TRIMIX pro linku na výrobu běžného pečiva a vek, čtyřmi moduly TRIMIX pro další dvě linky běžného pečiva, dvěma dávkovacími centry pro chlebové linky, kombinovaným dávkovacím centrem pro tři linky na běžné pečivo, dávkovacím místem pro žitný kvas a dávkovacím místem pro chlazenou vodu.

Také technologie pro přípravu těst pro výrobu chleba a běžného pečiva a vek je plně funkční, v trvalém provozu.

Pro přípravu chlebových těst pro dvě výrobní linky jsou využívána dvě rotační robotizovaná mísící centra CARUSELLO každé tvořené jedním spirálovým hnětačem PRO.E 400, třemi dížemi o objemu 600 l, systémem rotace díží ROTAR 400/3, dvousloupovým hydraulickým překlapečem díží SDC 300 F AUTOMATIC a dávkovací násypkou na těsto.

Přípravu těst ke třem výrobním linkám běžného pečiva a vek zajišťují tři robotizovaná mísící centra EASY DRIVER tvořená každé jedním spirálovým hnětačem PRO.E300, jednou pojízdnou díží o objemu 470 l, systémem lineárního posuvu díže do pozice překlopení a zrání EASY DRIVER 120 a jednosloupovým překlapěčem díže BLT 350 F AUTOMATIC.

Další novinky