eng
máme řešení pro...

Realizace v Rosicích úspěšně pokračuje

Již od začátku letošního dubna pracují naši technici na velké zakázce na dodávku a zprovoznění technologie surovinového hospodářství pro dvě chlebové linky a tři linky běžného pečiva a vek od našeho italského partnera, společnosti CEPI S.p.A. a celkem pěti robotizovaných mísících center pro výrobu chlebových těst a těst pro běžné pečivo a veky od našeho italského partnera, společnosti MIXER S.r.l..v nové pekárně našeho klienta PENAM a.s. v Rosicích u Brna.

V současné době je již veškerá technologie surovinového hospodářství ustavena na svém místě a propojena do technologických celků a naši technici pracují na jejím zprovoznění.

Technologie skladování, přepravy a dávkování sypkých a tekutých surovin je tvořena osmi venkovními, tenzometricky váženými nerezovými sily na mouku GLOBOSILO, systémem skladování a dávkování sypkých surovin tvořeným čtyřmi kombinovanými stanicemi pro ruční vyprazdňování sypkých surovin z Big Bagů a pytlů, dvěma zásobníky pro výrobu a skladování, roztoku droždí, dvěma zásobníky pro skladování a dávkování rostlinného tuku, systémem skladování a dávkování sypkých mikrosurovin tvořený čtyřmi moduly TRIMIX pro dvě chlebové linky, šesti moduly TRIMIX pro linku na výrobu běžného pečiva a vek, čtyřmi moduly TRIMIX pro další dvě linky běžného pečiva, dvěma dávkovacími centry pro chlebové linky, kombinovaným dávkovacím centrem pro tři linky na běžné pečivo, dávkovacím místem pro žitný kvas a dávkovacím místem pro chlazenou vodu.

Také technologie pro přípravu těst pro výrobu chleba a běžného pečiva a vek je zkompletována, ustavena na svém místě a nyní probíhají práce na jejím zprovoznění.

Pro přípravu chlebových těst pro dvě výrobní linky jsou nainstalována dvě rotační robotizovaná mísící centra CARUSELLO každé tvořené jedním spirálovým hnětačem PRO.E 400, třemi dížemi o objemu 600 l, systémem rotace díží ROTAR 400/3, dvousloupovým hydraulickým překlapečem díží SDC 300 F AUTOMATIC a dávkovací násypkou na těsto.

Pro přípravu těst ke třem výrobním linkám běžného pečiva a vek jsou připravena tři robotizovaná mísící centra EASY DRIVER tvořená každé jedním spirálovým hnětačem PRO.E300, jednou pojízdnou díží o objemu 470 l, systémem lineárního posuvu díže do pozice překlopení a zrání EASY DRIVER 120 a jednosloupovým překlapěčem díže BLT 350 F AUTOMATIC.

Další novinky